Sunaţi-ne (+373 22) 52-21-87 şi (+373 68) 35-98-55
Asociația Presei Sportive din Moldova

BOVILINE, în calitate de partener al Asociației Presei Sportive din Moldova, colaborează și efectuează comenzi de orice complexitate pentru crearea de echipament sportiv.
      Noutăţi

Clienţi